Câu đố về đồ vật:

Tóc em thấm nước ướt đầm
Trời đêm, không gió, cách nào giúp em?