Câu đố lá gì:

Lá gì nhỏ tựa cây tăm
Giữa Cồn cát vẫn bổng trầm khúc ca?