Câu đố về địa danh - câu đố về tỉnh - thành - địa phương:

Nơi nào có dốc Đa Phin
Hò dô kéo pháo, vệ binh oai hùng?