Câu đố về động vật:

Tòa nhà hoàn mỹ đẹp sao
Chỉ thợ xây dựng ai nào giỏi hơn
Là tổ con gì?