Câu đố khác:

Tháng hai bước sang tháng nao
Mưa rào mát mẻ nở hoa đầy cành