Câu đố tổng hợp:

Cũng từ than lửa ra đi
Thế mà chẳng nhọ, thế mà chẳng đen
Thịt da tươi rói màu son
Bạn cùng gạch, gỗ dựng trên cửa nhà
Là cái gì?