Giữa trán mọc một cái sừng,
Sống bên đầm nước xin đừng quên tôi

Giữa trán mọc một cái sừng, Sống bên đầm nước xin đừng quên tôi