Câu đố về địa danh - câu đố về tỉnh - thành - địa phương:

Tỉnh nào tên gọi đẹp thay
Một con rồng nước vươn vai vẫy vùng?