Câu đố về các nhân vật lịch sử:

Ai người học rộng, tài cao
Viết “Bình Ngô sách” tìm trao vua nhà?