Câu đố về các hiện tượng tự nhiên, vũ trụ và con người:

Sông gì tên một loài hoa
Thơm hương, sắc thắm, gần xa yêu chiều?
Sông gì chảy giữa lưng trời
Đôi bờ lấp lánh sáng ngời ngàn sao?
(Là những sông gì?)