Câu đố về địa danh - câu đố về núi - đảo - đèo:

Bắc Quy Nhơn, Nam Tuy Hòa
Đèo gì Chúa Nguyễn năm nào vượt đèo?