Câu đố về địa danh - câu đố về tỉnh - thành - địa phương:

Này khu du lịch Khuôn Thần
Cấm Sơn hồ đó, nơi nào hỡi em?