Câu đố về địa danh - câu đố về tỉnh - thành - địa phương:

Tỉnh nào miền Bắc xa xôi
Diện tích nhỏ nhất, đó là tỉnh chi?