Câu đố về địa danh - câu đố về núi - đảo - đèo:

Đà Nẵng cảnh đẹp, người xinh
Núi gì danh thắng đón mừng khách thăm?