Câu đố về đồ vật, công cụ sản xuất:

Mỗi tuần đúng hẹn một lần
Mặc áo đỏ thắm, ân cần chào ta
Ngày vui đông đủ cả nhà
Em khoe điểm tốt, mẹ cha vui mừng.
(Là cái gì?)