Câu đố về cây:

Chị em ai nấy đừng cười
Thân tôi ở góa chín mười mặt con?