Câu đố về thức ăn:

Tiêu pha không kể bạc tiền
Con nhà lính, tính nhà quan, mứt gì?