Câu đố về động vật:

Tai dài môi sứt làm đôi
Khoe hai răng cửa đủ đội con gì
Là con gì?