Câu đố về địa danh - câu đố về tỉnh - thành - địa phương:

Nơi nào tiếng Bác kính yêu
Tuyên ngôn Độc lập, giữa ngày đầu thu?