Câu đố về thức ăn:

Thân em trong trắng dẻo mềm.
Băm thành trăm mảnh hòa vào với tôm?