Câu đố về địa danh - câu đố về các con sông:

Thuyền rồng trôi ngược, trôi xuôi
Qua cầu An Cựu, lại xuôi Trường Tiền?

Đố là sông gì?