Câu đố về địa danh - câu đố về các con thác - biển - hồ:

Đường lên xứ lạnh quanh quanh
Vực sâu, dốc thẳm, họ chàng Đam... San?