Câu đố về cây:

Cây xanh xanh, lá xanh xanh
Rút ruột đem bán, cho anh làm mền?