Câu đố về địa danh - câu đố về vịnh - cửa- châu - cảng:

Ra khơi, vào bến lặng lờ
Cửa gì đoàn tụ nhà nhà yên vui?