Câu đố về địa danh - câu đố về tỉnh - thành - địa phương:

Thủy điện Sông Đà, nhất Việt Nam
Muốn đến xem qua, hỏi tỉnh nào?