Câu đố về các hiện tượng tự nhiên - vũ trụ - con người:

Cầu gì chỉ mọc sau mưa.
Lung linh bảy sắc, bắc vừa tới mây”.
(Là cầu gì?)