Câu đố về địa danh - câu đố về đền - chùa:

Chùa ở Nam Định ngoại thành
Có cung điện của nhà Trần dựng nên?