Câu đố về con người và địa danh:

Thông xanh soi bóng bên hồ
Hoa xuân, hương ngát vần thơ nhớ người
Là hồ nào?