Câu đố tổng hợp:

Đầu bạc chưa phải là già
Đuổi nhau vẫn khỏe ù ùa vui ca
Là con gì?