Câu đố về động vật:

Chim gì liệng tựa thoi đưa
Báo mùa xuân đẹp say sưa giữa trời?
(Là chim gì?)