Câu đố về các nhân vật lịch sử:

Thông minh nổi tiếng thần đồng
Uyên thâm bậc nhất toàn tài nước ta
Hàng trăm quyển sách Hán - Nôm
Thuộc nhiều lĩnh vực, sáng dòng họ Lê?