Câu đố về địa danh - câu đố về tỉnh - thành - địa phương:

Đường về đất ấy xanh xanh
Trên sông thuyền lướt bóng rồng xôn xao
Thinh thinh đất rộng trời cao
Đố ai biết được xứ nào trời dư?