Câu đố về địa danh - câu đố về tỉnh - thành - địa phương:

Ai về thăm đất anh hùng
Thăm qua thành cổ chiến trường năm nao?