Câu đố về thức ăn:

Thoạt nghe tên tưởng rằng tôi
Là loài xanh lá nổi trên ao hồ?