Câu đố về cây:

Không uốn mà ngay
Không bầu mà chửa
Không cửa có buồng?