Câu đố về thực vật:

Béo tròn mà mặc áo nâu
Thịt trắng như ngọc, ruột màu than đen
Là quả gì?