Câu đố về địa danh - câu đố về vịnh - cửa- châu - cảng:

Sông Tiền sáu của em anh
Nghìn năm xưa cũ; tên, danh đứng đầu?