Câu đố về địa danh - câu đố về các con sông:

Sông lại bảo bến mới tròn
Vẳng nghe có tiếng trâu con gọi hời?

Đố là sông gì?