Câu đố về thực vật:

Thiên thu vẫn họ cỏ xanh
Ai rót mật ngọn để thành tên em
Là cây gì?