Câu đố về địa danh - câu đố về các con thác - biển - hồ:

Cũng nước, cũng dòng, cũng trôi
Thác gì sao chẳng đàn bà, con trai?