Câu đố về các loài động vật:

Tháng năm cần mẫn tìm hoa
Chắt chiu mật quý tặng không cho đời?