Câu đố về các nhạc cụ:

Bụng rỗng, tóc sáu sợi thôi
Sẽ kêu lập tức khi tôi sờ vào.
(Là đàn gì?)