Câu đố về đồ vật:

Thị thành xuôi ngược triền miên
Xanh đi, đỏ đứng, vàng thời sửa sang?