Câu đố về động vật:

Chim gì mà lượn trên trời
Rình con gà nhỏ làm mồi nó ăn