Câu đố về các doanh nhân và địa danh lịch sử:

Ba tuổi, chưa nói, chưa cười
Cứ nằm yên lặng nghe lời mẹ ru.
Chợt nghe nước có giặc thù
Vụt cao mười trượng, đánh quân thù tan xương.
(Là ai?)