Câu đố về thực vật và hoa quả:

Như lời ước hẹn đẹp sao
Cuối đồng thắm nở đón chào mùa xuân.
(Là hoa gì?)