Câu đố về động vật:

Bốn ông đập đất
Một ông phất cờ
Một ông vơ cỏ
Một ông bỏ phân.
(Là con gì?)