Câu đố về thực vật:

Thân tròn lắm đốt
Lá sắc như dao
Mặc ai cay đắng
Em mãi ngọt ngào
Là cây gì?