Câu đố về địa danh - câu đố về tỉnh - thành - địa phương:

Nơi đâu non nước hữu tình.
Có hòn Phụ Tử, có chùa Hang Sâu?