Câu đố về địa danh - câu đố về tỉnh - thành - địa phương:

Về thăm thủy điện Thác Bà
Là quê em đấy, đố anh nơi nào?